Team

Petr Vítek

ME Závody do vrchu


Miroslav Švec

Histo-Cup Austria


Petr Vltavský

Moravský pohár
Kategorie: KZ 125