Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu

European Hill Climb Championship (FIA) je automobilová soutěž konající se po celé Evropě. 

Základním charakterem závodů do vrchu je, že trať startuje z místa na úpatí stoupání a cíl je umístěn ve vyšší nadmořské výšce – místo startu je odlišné od místa cílové čáry. Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu dovoluje účast monopostů, sportovních prototypů s otevřenou kabinou a cestovních automobily s různými stupni technického provedení.

Petr Vítek se účastní Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu se závodním speciálem Osella PA30 Zytek.

Ilirska Bystrica – Slovinsko
Dobšinský kopec – Slovensko
Trento Bondone – Itálie

 


 

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Závody automobilů do vrchu [online]. c2020 [citováno 7. 09. 2020]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1vody_automobil%C5%AF_do_vrchu&oldid=18254561>

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu [online]. c2020 [citováno 7. 09. 2020]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_z%C3%A1vodech_automobil%C5%AF_do_vrchu&oldid=18782246>